Wystawy: KOLOROWY ŚWIAT - wystawa prac uczestników sekcji plastycznej pod kierunkiem Barbary Żelaznej oraz MAGIA FOTOGRAFII - Wystawa prac uczestników sekcji fotograficznej pod kierunkiem Marcina Michalskiego

fot. M. Michalski