Logo zameczek
Dom Kultury Zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu Fotograficznego

  1. „KIELCE-MIASTO, KTÓRE KOCHAM” 2019 organizowanego przez Dom Kultury Zameczek.
       Dom Kultury Zameczek zorganizował Konkurs pt. „KIELCE-MIASTO, KTÓRE KOCHAM” 2019

Konkurs skierowany był do wszystkich miłośników fotografii: młodzieży, dzieci
(za pisemną zgodą opiekunów prawnych) oraz osób dorosłych.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników fotografii przedstawiających
m.in. wspomnienia, rodzinę, architekturę itp. Kontekst prac powinien odnosić się do
KIELC aby pokazać piękno naszego miasta.

Dnia 06.06.2019 r. Jury w składzie:

  1. Jerzy Piątek (przewodniczący)
  2. Barbara Żelazna (sekretarz)
  3. Anna Kaleta (juror)
  4. Marcin Michalski (juror)

po obejrzeniu wszystkich prac, spełniających kryteria podane w regulaminie,
postanowiło przyznać nagrody:

Kategoria dzieci i młodzież:

I Miejsce
Nagroda Prezydenta Miasta Kielce:

Paulina Bator

 

II Miejsce

Nagroda Dyrektora Domu Kultury” Zameczek”:

Maksymilian Madetko

 

III Miejsce:

Nagroda Domu Kultury” Zameczek”

Jaśmina Wolff

 

Wyróżnienia:

Krzysztof Jarosz

Nikola Zalewska

Michał Zawadzki

Nina Gołda

 

Kategoria dorośli:

I Miejsce
Nagroda Prezydenta Miasta Kielce:

Paweł Szymkiewicz

 

II Miejsce

Nagroda Dyrektora Domu Kultury” Zameczek”:

Zbigniew Zalewski

 

III Miejsce:

Nagroda Domu Kultury” Zameczek”

Wojciech Kurtek

 

Wyróżnienia:

Marta Chabior

Joanna Ptak

Justyna Klimek

Justyna Stutowicz

 

Nagroda Jerzego Piątka

Jakub Rzeźnik


Prace zostaną zaprezentowane na wystawie połączonej z wręczeniem nagród w dniu
21.06.2019r. o godz. 17.00 w DK "Zameczek" ul. Słowackiego 23 w Kielcach w ramach Święta Kielc.