regulamin 01

REGULAMIN

Malarstwo jest znakomitą formą artystycznej wypowiedzi każdego wrażliwego człowieka, daje możliwość swobodnego poruszania się w sferze emocji, uczuć, wyobraźni niezależnie od wieku, płci, czy roli społecznej i zawodowej jaką pełni. Rękodzieło pokazuje kunszt artysty, technikę, precyzję oraz pomysł. Konkurs ten skierowany jest do takich właśnie osób, które choć nie są profesjonalistami, mają dużo do przekazania i pokazania. Sztuka jest w dzisiejszych czasach zaliczana do  form terapii, pomagającej w trudnych sytuacjach, których tak wiele dostarcza nam codzienność, pozwala uporządkować sferę uczuć i rozładować narastające emocje.

Koordynatorzy projektu: Barbara Żelazna, Sylwia Morys
kontakt: tel. 41 36 76 301 w godz. 12.00 – 19.00.

I.
Cel konkursu:
- propagowanie malarstwa i rękodzieła jako sztuki umożliwiającej artystyczną wypowiedź
- pobudzenie twórczej wyobraźni
- propagowanie sztuki jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego
- rozwinięcie umiejętności indywidualnych.

II.
Temat pracy - dowolny
Temat pomocniczy - sztuka jako forma wypowiedzi artystycznej, otaczający świat, jesienny świat,
świat ciepłych barw, dary natury, ziemia matką stworzenia…

III.
Kategorie wiekowe:
I kategoria - młodzież od 15 - 18 lat
II kategoria - dorośli od 18 - 110 lat

Kategorie artystyczne:
- malarstwo, rysunek,
- biżuteria i galanteria (wisiory, brosze, kolczyki, zestawy, paski, torebki, szaliki, rękawiczki)

IV.
Warunki konkursu:
- technika malarska - akryl, olej, malarstwo na jedwabiu, pastel, filcowanie, witraż
- technika biżuterii i galanterii dowolna
- format dowolny pracy malarskiej (minimum A3)
- prace muszą być autentyczne (nie kopie)
- prace powinny być oprawione
- prace musza być starannie wykonane
- ilość prac - 1
- prace powinny być dokładnie i czytelnie opisane (tytuł, imię i nazwisko autora, wiek,
  adres indywidualny lub placówki kierującej, telefon kontaktowy, imię i nazwisko rodzica
  lub opiekuna w przypadku młodzieży, adres  elektroniczny)

V.
Termin składania prac: do 16.11.2015 r.
• Po konkursie zakończonym wystawą prace laureatów przechodzą na własność organizatora
  pozostałe będą zwracane autorom osobiście w siedzibie Domu Kultury Zameczek
• Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji zdjęć prac w publikacjach, w wydawnictwach i mediach
• Autorzy - laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród połączonych
   z wystawą telefonicznie lub drogą elektroniczną
• Wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Zameczek
   w Kielcach ul. Słowackiego 23, w grudniu 2015 roku.
  O dokładnym terminie powiadomimy laureatów telefonicznie lub elektronicznie.
Nagrody finansowe będą przyznawane w kategoriach wiekowych i artystycznych.
Łączna pula nagród  wynosi 3300 zł