Informujemy, że zgodnie z Państwa prośbami, od dnia 01.01.2013 r. można dokonywać odpłatności za zajęcia programowe odbywające się w DK „Zameczek” i filii
OK.  „Ziemowit” w Kielcach w formie przelewu bankowego.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie przelewów  na konto bankowe
DK „Zameczek” o numerze:

20  1050  1461  1000  0023  5336  8752

Prosimy aby w przelewach umieszczać następującą treść:

  1. Imię i nazwisko uczestnika:  np. Jan Kowalski
  2. Imię i nazwisko instruktora: np. Katarzyna Oleś
  3. Rodzaj zajęć i miejsce:         np. taniec DK „Zameczek”
  4. Miesiąc, za który dokonywana jest odpłatność:  np. styczeń 2013

 

Przykład 1:

Jan Kowalski /instr. Katarzyna Oleś /taniec DK „Zameczek” /styczeń 2013

Przykład 2:

Jan Kowalski /instr. Paweł Okła /muzyka OK „Ziemowit” /styczeń 2013

 

Pełna treść w tytule przelewu pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień związanych z dokonanymi odpłatnościami za zajęcia.

Ci z Państwa, którzy nie dokonają wpłat za pomocą przelewu, mogą zapłacić za zajęcia gotówką w kasie (jak dotychczas).

 

Jednocześnie przypominamy, że odpłatności dokonujemy z góry do 10 – tego każdego miesiąca!!!

Brak wpłaty będzie skutkował niedopuszczeniem uczestnika do zajęć!