Dom Kultury Zameczek informuje, iż od dnia 01.01.2020 ulega zmianie R-k bankowy, na który należy dokonywać wpłat za sekcje.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie przelewów na nowy numer konta bankowego
DK „Zameczek” o numerze:

93 1050 1461 1000 0090 8077 5084

Prosimy aby w przelewach umieszczać następującą treść:

  1. Imię i nazwisko uczestnika:  np. Jan Kowalski
  2. Imię i nazwisko instruktora: np. Katarzyna Oleś
  3. Rodzaj zajęć i miejsce:         np. taniec DK „Zameczek”
  4. Miesiąc, za który dokonywana jest odpłatność:  np. styczeń 2013

 

Przykład 1:

Jan Kowalski /instr. Katarzyna Oleś /taniec DK „Zameczek” /styczeń 2013

Przykład 2:

Jan Kowalski /instr. Paweł Okła /muzyka OK „Ziemowit” /styczeń 2013

 

Pełna treść w tytule przelewu pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień związanych z dokonanymi odpłatnościami za zajęcia.

Ci z Państwa, którzy nie dokonają wpłat za pomocą przelewu, mogą zapłacić za zajęcia gotówką w kasie (jak dotychczas).

 

Jednocześnie przypominamy, że odpłatności dokonujemy z góry do 10 – tego każdego miesiąca!!!

Brak wpłaty będzie skutkował niedopuszczeniem uczestnika do zajęć!