Logo zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
sekretariat@zameczek-kielce.pl
 

wezrzesz 11ZAMECZKOWA SCENA KABARETOWA
czyli… po co to robimy?

Robimy to, bo lubimy ludzi mądrych, a dobry kabaret to kabaret mądry.
Mądry kabaret to taki, który wie, że świat jest zabawny i ludzie są zabawni.
Trzeba tylko umieć dostrzec komizm w pozornie typowej sytuacji, lub wymyślić
sytuacje komiczną. Potem pracować, by ten komizm mądrze wydobyć słowem, gestem,
mimiką i pozwolić zobaczyć go publiczności.
Dom Kultury „Zameczek” jako jedyna w Kielcach instytucja kultury, chętnie gromadzi
pod swoimi skrzydłami grupy kabaretowe. Nie zakładamy i nie oczekujemy, że będą
to kabarety zawodowe. Chcemy by  uroku sceny i nastroju konkursu posmakowali
ludzie młodzi, dla których kabaret jest artystyczną zabawą, wyrażaniem swoich
spostrzeżeń i refleksji poprzez żart.

Zameczkowa Scena Kabaretowa działa od 2004 roku.

Imprezy organizowanie przez Zameczkową Scenę Kabaretową:

  • Skecz na Scenę
  • Biała Noc Kabaretowa
  • Zamieszki Kabaretowe


Zameczkowa Scena Kabaretowa kształtowała takie kabarety jak:
Kabaret Trudnych Przypowieści, Waganci, Yamha, Pocisnę, KSM

Obecnie działają:

Czwarta Fala
www.k4f.pl

Z konopi
www.zkonopi.art.pl

Bruzda