Podopieczni instruktor Barbary Żelaznej z sekcji plastycznej „Pasja” zostali nagrodzeni w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Tradycje Wielkanocne zorganizowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki:

Wyróżnienie otrzymały: Julia Kołodziej, Karina Sierpniak ,Katarzyna Kowalik, Oliwia Fiuk

I Nagrodę zdobyła Weronika Sokołowska ,
II Nagrodę zdobyła Weronika Cieślińska .