Debaty Młodych z panem PAWŁEM CHABIELSKIM przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny "INKI" w Kielcach

fot. M. Michalski