Logo zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
sekretariat@zameczek-kielce.pl
 

Debatę przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach

Iga Grosicka, Karolina Wójcik,

Spotkanie poprowadzili

Sylwia Grzegorczyk, Anna Florczyk, Katarzyna Pietras

w części artystycznej wystąpili