Logo zameczek
Dom Kultury Zameczek

Instytucja Kultury Miasta Kielce

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dom Kultury Zameczek informuje, iż od dnia 01.01.2021 ulega zmianie R-k bankowy, na który należy dokonywać wpłat za sekcje.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie przelewów na nowy numer konta bankowego
DK „Zameczek” o numerze:

06 1020 2629 0000 9802 0424 3598

Prosimy aby w przelewach umieszczać następującą treść:

  1. Imię i nazwisko uczestnika:  np. Jan Kowalski
  2. Imię i nazwisko instruktora: np. Katarzyna Oleś
  3. Rodzaj zajęć i miejsce:         np. taniec DK „Zameczek”
  4. Miesiąc, za który dokonywana jest odpłatność:  np. styczeń 2013

 

Przykład 1:

Jan Kowalski /instr. Katarzyna Oleś /taniec DK „Zameczek” /styczeń 2013

Przykład 2:

Jan Kowalski /instr. Paweł Okła /muzyka OK „Ziemowit” /styczeń 2013

 

Pełna treść w tytule przelewu pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień związanych z dokonanymi odpłatnościami za zajęcia.

Ci z Państwa, którzy nie dokonają wpłat za pomocą przelewu, mogą zapłacić za zajęcia gotówką w kasie (jak dotychczas).

 

Jednocześnie przypominamy, że odpłatności dokonujemy z góry do 10 – tego każdego miesiąca!!!

Brak wpłaty będzie skutkował niedopuszczeniem uczestnika do zajęć!