Instytucja Kultury Miasta Kielce

Historia

2.09.1981
Urząd Miasta w Kielcach przydzielił budynek przy ul. Słowackiego 23 na Centrum Kultury Młodzieży.
13.11.1981
Na Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Zarządu Miejskiego ZSMP decyzję o przydziale lokalu na Młodzieżowe Centrum Kultury przekazuje uczestnikom I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Kielcach tow. Zdzisław Skowron.
19.02.1982
Decyzja Urzędu Miasta przekazująca w administrowanie budynek przy ul. Słowackiego 23 Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej w Kielcach.
14.04.1982
Przejęcie budynku przez Administratora tj. RPGM Kielce od Zespołu Opieki Zdrowotnej.
23.04.1982
Podpisanie ustaleń pomiędzy ZM.ZSMP a RPGM określających obowiązki stron w zakresie remontu budynku.
13.05.1982
Wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego przez ZM.ZSMP o przyznanie środków finansowych na część remontu.
07-09.1982
Praca Młodzieży przy robotach odkrywkowych murów i stropów potrzebnych do określenia stanu technicznego budynku.
3.02.1984
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wydaje decyzję o sfinansowaniu na 1984 r. kosztów dokumentacji i adaptacji budynku przeznaczonego na MCK w kwocie 13 mln. zł.
31.03.1984
Zakończenie prac nad dokumentacją architektoniczno-konstrukcyjną wykonywaną przez „Miastoprojekt”.
16.04.1984
Rozpoczęcie prac remontowych i wejście na plac budowy przez ekipę Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Kielcach.
04-09.1984
Wykonanie podstawowych prac w remontowanym budynku polegających na rozebraniu ścian działowych i wymianę stropów drewnianych na stalowo-ceramicznych.
1984-1987.08
Remont budynku.
08-09.1987
Wyposażenie pomieszczeń,
7.10.1987
Inauguracja działalności Młodzieżowego Centrum Kultury.
Galeria

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.

Skip to content